Edukacije

  1. Priručnik za organiziranje rada na daljinu i uspostavljanje kućnog ureda
  2. Digitalni priručnik u području upravljanja volonterima
  3. Digitalne komunikacije u radu organizacija civilnog društva

Opće informacije o projektu

Naziv projekta: Digitalna volonterska zajednica

Kodni broj projekta: 04.2.1.11.0288

Naziv poziva: Jačanje kapaciteta OCD–a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice

Nositelj: STARTUP – Udruga za poticanje i razvoj IT sektora Splita i regije

Partneri: 

  • Zaklada za istraživanje, razvoj i inovacije
  • Udruga maslinara Kaštela „Mastrinka“
  • Udruga za djecu, mlade i obitelj „Mali koraci“

Provedba: 31.3.2022. – 31.5.2023., razdoblje provedbe: 14 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta: 462.648,00 kuna, od čega je iz Europskog socijalnog fonda sufinancirano 393.250,80 HRK te 69.397,20 HRK sufinancirano iz državnog proračuna.

Ova web podstranica izrađena je u sklopu projekta “Digitalna volonterska zajednica” koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove web podstranice isključiva je odgovornost Zaklade IRI.

Više informacija o EU fondovima: www.esf.hr I www.strukturnifondovi.hr